Har du spørgsmål så ring på

Praktisk info

Offentlig patient

Ny udredningsgaranti trådt i kraft

Patienter skal fra 1. september 2013 have en diagnose eller videre udredningsplan indenfor en måned, når deres praktiserende læge henviser dem til et hospital. Hvis du er syg, og din læge henviser dig til et sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage. Kan hjemsygehuset ikke overholde denne frist, skal regionen sørge for, at det kan foregå på et andet sygehus eller på et privathospital, som regionen har indgået aftale med.
Rettigheden skal sikre, at patienterne ikke risikerer at blive kastet rundt i sygehusvæsnet i månedsvis for at få foretaget mange forskellige undersøgelser.

Hvis det ikke er fagligt muligt at finde ud af, hvad du fejler inden for de 30 dage, er sygehuset forpligtiget til at udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG FOR OFFENTLIGE PATIENTER

D. 1. januar 2013 blev der indført en differentieret behandlingsgaranti, som betyder, at patienter med alvorlige sygdomme har ret til udvidet frit sygehusvalg efter 1 måned, mens patienter med mindre alvorlige sygdomme kan gøre brug af retten efter 2 måneder (1 måned pr. 1. oktober 2016)

Det betyder, at du kan behandles på Kysthospitalet hvis:

 • Ventetiden til behandling på det offentlige sygehus overstiger 2 måneder (1 måned pr. 1. oktober 2016)
 • Der foreligger en endelig diagnose (du er udredt)
 • Det drejer sig om en mindre alvorlig lidelse*
 • Der er indgået en aftale mellem Danske Regioner og det enkelte privathospital om den ønskede behandling
 • *Alvorlige lidelser har fortsat en ventetidsgaranti for behandling på 1 måned. Sundhedsministeren fastsætter kriterier for, hvad der er alvorlig og mindre alvorlige lidelse, og den endelige vurdering foretages af lægen på sygehuset.

Du skal være opmærksom på, at de 2 måneders ventetid beregnes som 60 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Rettigheder ved ændring af operationsdato: Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du ret til at vælge at få foretaget operationen på et privat aftalehospital – uanset omfanget for udsættelsen.

Diagnostiske undersøgelser: Det udvidede frie sygehusvalg omfatter også diagnostiske undersøgelser som led i et forundersøgelsesforløb. Hvis du skal vente mere end 4 uger på en diagnostisk undersøgelse (fx MR-skanning), kan du vælge at få foretaget undersøgelsen på et privat aftalesygehus.

Diagnosen skal være klar: Sygehusene kan dog kun henvise dig, hvis og når din diagnose er tilstrækkelig klar til, at sygehuset kan vurdere, om privathospitalet kan foretage den nødvendige undersøgelse og behandling.

De fleste skal gennemgå en eller flere forundersøgelser, før de kan blive behandlet. I opgørelsen af den samlede tidsfrist på 8 uger medregnes ikke perioder, hvor du gennemgår et undersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse.

Ventetid, som skyldes særlige forhold i forbindelse med dit helbred eller dit eget ønske om udsættelse, tæller heller ikke med ved opgørelsen af den samlede venteperiode.

Klik her for se pjece om udvidet frit sygehusvalg

Klik her for Region Sjællands patientkontor

Klik her for Region Hovedstadens patientvejledere

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Læs mere

Ortopædkirurgi

Uanset om skaden er akut eller kronisk står vi klar til at hjælpe dig. Vi er specialister i indsættelse af kunstige hofte-, og knæled, fodkirurgi, håndkirurgi, knækirurgi, og skulderkirurgi.
Læs mere

Plastikkirurgi

På Kysthospitalet Skodsborg går vi ikke på kompromis med etik, sikkerhed og kvalitet ved kosmetisk kirurgi. Vi giver dig professionel vejledning og anerkender dine individuelle behov.
Læs mere

Mave-tarmkirurgi

Kysthospitalet Skodsborg er specialister i brok og galde problemer. Vi tilbyder hurtig behandling uden ventetid på et højt fagligt niveau med anvendelse af den nyeste og mest skånsomme teknologi.

Vores patienter siger

 • Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres
  Stephanie Haut, Idrætsskader
 • Jeg var ikke længere end godt to en halv time på Skodsborg Hospital, men fra dét øjeblik ”min” sygeplejerske tog over, oplevede jeg ikke andet end ro og menneskelig varme
  Maria Luz, Mave Tarmkirurgi
 • Top professionelt personale, omhyggelighed og luksus er, hvad du møder på Kysthospitalet
  Ida Kruse, Plastikkirurgi
Flere udtalelser
Skriv til os

Kontakt os

 

Se vores video

Se flere videoer