Har du spørgsmål så ring på

Vi er eksperter
i Øre-næse-hals kirurgi

Bihuleoperation

Bihulerne er luftfyldte hulrum i kranie-knoglerne som omgiver næsehulen. De benævnes pandehulerne, kæbehulerne, forreste og bageste sibensceller og kilebenshulen. Bihulerne er klædt af slimhinde og forbundet med næsehulen via små åbninger, som sikrer udluftning samt slimtransport. Næsens og bihulernes funktion er blandt andet, at bidrage med opvarmning og fugtning af indåndingsluften samt resonans.

Betændelse i bihulerne

Bihulebetændelse er kendetegnet ved betændelse af slimhinden i næse og bihuler. Afhængig af symptomernes varighed inddeles tilstanden i en akut og en kronisk form. Akut bihulebetændelse skyldes oftest infektion med virus. Udover forkølelses-symptomer som næsetæthed og øget næsesekret, er hovedpine og trykken i ansigtet samt nedsat lugtesans og eventuel feber almindeligt. Symptomerne bedres som regel uden specifik behandling. Næsespray som Zymelin og Otrivin kan afhjælpe. I få procent inficeres bihulerne af bakterier, hvilket typisk resulterer i mere udtalte symptomer. I disse tilfælde er antibiotikabehandling samt steroid næsespray ofte nødvendigt, og drænering af kæbebihulerne kan blive aktuelt.

Ved kronisk bihulebetændelse er symptomerne af mere langvarig karakter, og forløber typisk over måneder til år. Tilstanden er forholdsvis udbredt i befolkningen, med en forekomst på cirka 10%. Typiske symptomer er tæt næse, øget sekret fra næsen, tryk/pres i ansigtet, særligt over pande- og kæbehuler og mellem øjnene, samt nedsat eller ændret lugtesans. Pga. kronisk betændelse af slimhinderne blokeres bihulernes naturlige åbninger let, med risiko for bakterieinfektion og forværring af symptomerne. Nogle typer kronisk bihulebetændelse domineres af næsepolypper, hvilket er slimhindeudposninger/fortykkelser udgående fra bihulerne. Polypperne kan mere eller mindre blokere næsehulerne, og de primære symptomer er derfor tæt næse, sekret fra næsen og nedsat lugtesans.

Kronisk bihulebetændelse har mange forskellige årsager: kronisk bakterieinfektion, allergi, ubalancer i immunforsvaret, hormonelle forhold og medikamenter. Desuden kan forstørrede næsemuslinger og en skæv næseskillevæg disponere, ligesom en tandinfektion kan forplante sig til bihulerne. I mange tilfælde kan der imidlertid ikke påvises specifikke årsager.

Undersøgelse af bihulerne 

Vi foretager en nøje kortlægning af dine symptomer samt mulige disponerende faktorer, herunder allergi. Øre-næse-halsundersøgelsen indebærer blandt andet en kikkertundersøgelse af næsehulerne, eventuelt suppleret med blodprøver, allergitests og en CT-skanning af bihulerne. På baggrund af dette udarbejder vi en behandlingsplan og hvis denne indebærer en operation, informeres du nøje om typen af indgreb samt eventuelle risici og komplikationer forbundet med indgrebet. Der aftales et tidspunkt for operation, afhængig af dine ønsker.

Behandling af kronisk bihulebetændelse

Behandlingssucces afhænger i høj grad af, at diagnosen stilles korrekt og den rigtige behandling iværksættes. Overordnet kan behandlingen inddeles i en medicinsk og en kirurgisk behandling. Formålet med begge behandlinger er at reducere graden af hævelse og betændelse af slimhinderne i næse og bihuler samt genetablere afløbene fra bihulerne til næsehulen.

Medicinsk behandling

Den medicinske behandling indebærer steroidholdig næsespray (binyrebarkhormon), saltvandsskylninger af næsehulerne og i visse tilfælde antibiotikabehandling og steroidbehandling (binyrebarkhormon) på tabletform. Desuden kan allergimedicin samt forebyggende tiltag i nærmiljøet være relevant. Mange opnår tilstrækkelig symptomlindring på den medicinske behandling alene.

Bihuleoperation

Dersom man ikke opnår tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling, kan en bihuleoperation blive nødvendig. Operationen udføres i fuld bedøvelse og foregår via næseborene, uden at efterlade synlige ar. Ved hjælp af kikkerter og specialinstrumenter åbnes og udvides afløbene fra de forreste bihuler. En sådan genetablering af afløbene skal sikre, at slim og sekret igen får frit afløb. Hvis der samtidig er forekomst af næsepolypper, fjernes disse også. Operationen varer cirka halvanden time. Operationen foregår under 1 døgns indlæggelse med udskrivelse dagen efter.

Læs om operation af skæve næseskillevæg.

Speciallæger i Øre-næse-halskirurgi

Til menu

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

Læs mere

Ortopædkirurgi

Uanset om skaden er akut eller kronisk står vi klar til at hjælpe dig. Vi er specialister i indsættelse af kunstige hofte-, og knæled, fodkirurgi, håndkirurgi, knækirurgi, og skulderkirurgi.
Læs mere

Plastikkirurgi

På Kysthospitalet Skodsborg går vi ikke på kompromis med etik, sikkerhed og kvalitet ved kosmetisk kirurgi. Vi giver dig professionel vejledning og anerkender dine individuelle behov.
Læs mere

Mave-tarmkirurgi

Kysthospitalet Skodsborg er specialister i brok og galde problemer. Vi tilbyder hurtig behandling uden ventetid på et højt fagligt niveau med anvendelse af den nyeste og mest skånsomme teknologi.

Vores patienter siger

  • Lægen var yderst kompetent og samtidig fokuseret på, at jeg skulle forstå og informeres
    Stephanie Haut, Idrætsskader
  • Jeg var ikke længere end godt to en halv time på Skodsborg Hospital, men fra dét øjeblik ”min” sygeplejerske tog over, oplevede jeg ikke andet end ro og menneskelig varme
    Maria Luz, Mave Tarmkirurgi
  • Top professionelt personale, omhyggelighed og luksus er, hvad du møder på Kysthospitalet
    Ida Kruse, Plastikkirurgi
Flere udtalelser
Skriv til os

Kontakt os

 

Se vores video

Se flere videoer